anta

Logos

Met Logos wordt de allerhoogste scheppende kracht bedoeld. Het is de wereld van archetypische goddelijke ideeën, waarvan de materiële wereld van de kosmos een manifestatie is. Strikt genomen is er een Eerste Logos en een Tweede Logos. De Logos is aanwezig in ieder mens.

Navigatie