anta

Amen

Openbaringen 1 6 die een  koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor   God, zijn Vader – aan hem komt de  eer toe en de macht, tot in eeuwigheid.  Amen. 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook  degenen die hem doorstoken hebben. Alle  volken op  aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Openbaringen 3 14 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
Openbaringen 5 14 De vier  wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de  oudsten wierpen zich in aanbidding neer (voor hem die eeuwig  leeft).
Openbaringen 7 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
Openbaringen 19 4 De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de  troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’
Openbaringen 22 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer  Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. (Amen.)