anta

Openbaringen 8, Vers 8

3242 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
Καὶ
Kai
And
en
3243 - 3588 - Art-NMS
Ο
ho
the
de
3244 - 1208 - Adj-NMS
ΔΕΥΤΕΡΟΣ
δεύτερος
deuteros
second
tweede
3245 - 32 - N-NMS
ΑΓΓΕΛΟΣ
ἄγγελος
angelos
angel
boodschapper
3246 - 4537 - V-AIA-3S
ΕΣΑΛΠΙΣΕΝ
ἐσάλπισεν
esalpisen
sounded [his] trumpet
blaast de bazuin
3247 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
en
3248 - 5613 - Adv
ΩΣ
ὡς
hōs
[something] like
als
3249 - 3735 - N-NNS
ΟΡΟΣ
ὄρος
oros
a mountain
berg
3250 - 3173 - Adj-NNS
ΜΕΓΑ
μέγα
mega
great
groot
3251 - 4442 - N-DNS
ΠΥΡΙ
πυρὶ
pyri
with fire
in vuur
3252 - 2545 - V-PPM/P-NNS
ΚΑΙΟΜΕΝΟΝ
καιόμενον
kaiomenon
burning
brandend
3253 - 906 - V-AIP-3S
ΕΒΛΗΘΗ
ἐβλήθη
eblēthē
was cast
werd geworpen
3254 - 1519 - Prep
ΕΙΣ
εἰς
eis
into
tot in
3255 - 3588 - Art-AFS
ΤΗΝ
τὴν
tēn
the
de
3256 - 2281 - N-AFS
ΘΑΛΑΣΣΑΝ
θάλασσαν
thalassan
sea
zee
3257 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
en
3258 - 1096 - V-AIM-3S
ΕΓΕΝΕΤΟ
ἐγένετο
egeneto
became
werd
3259 - 3588 - Art-NNS
ΤΟ
τὸ
to
a
het
3260 - 5154 - Adj-NNS
ΤΡΙΤΟΝ
τρίτον
triton
third
derde deel
3261 - 3588 - Art-GFS
ΤΗΣ
τῆς
tēs
of the
van de
3262 - 2281 - N-GFS
ΘΑΛΑΣΣΗΣ
θαλάσσης
thalassēs
sea
zee
3263 - 129 - N-NNS
ΑΙΜΑ
αἷμα
haima
blood
bloed

Vertaling NBG

De tweede  engel blies op zijn  bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in  zee gegooid. Een derde deel van het water (zee) werd  bloed,

Uitleg van de tekst

...

Navigatie

Verzen

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [15] 1 2 3 4 5 6 7 8 [16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [20] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [22] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21