anta

Openbaringen 4

Openbaringen 4 1 Hierna had  ik een visioen. Er stond een deur open in de  hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het  geluid van een  bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment raakte ik in  vervoering. Er stond een  troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig   oudsten zaten. Ze droegen witte  kleren en hadden een gouden  krans op hun hoofd. 5 Van de troon gingen  bliksemschichten uit en  donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven  geesten van  God. 6 Ook lag er voor de troon iets als een  zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren  vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. 7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende  adelaar. 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9 Telkens als deze wezens lof,  eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid  leeft, 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’