anta

Openbaringen 2, Vers 9

653 - 1492 - V-RIA-1S
ΟΙΔΑ
Οἶδά
Oida
I know
ik heb waargenomen
654 - 4771 - PPro-G2S
ΣΟΥ
σου
sou
your
jouw
655 - 3588 - Art-AFS
ΤΗΝ
τὴν
tēn
 - 
de
656 - 2347 - N-AFS
ΘΛΙΨΙΝ
θλῖψιν
thlipsin
tribulation
verdrukking
657 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
en
658 - 3588 - Art-AFS
ΤΗΝ
τὴν
tēn
 - 
de
659 - 4432 - N-AFS
ΠΤΩΧΕΙΑΝ
πτωχείαν
ptōcheian
poverty
armoede
660 - 235 - Conj
ΑΛΛΑ
ἀλλὰ
alla
but
maar
661 - 4145 - Adj-NMS
ΠΛΟΥΣΙΟΣ
πλούσιος
plousios
rich
rijk
662 - 1510 - V-PIA-2S
ΕΙ
εἶ
ei
you are
jij bent
663 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
en
664 - 3588 - Art-AFS
ΤΗΝ
τὴν
tēn
the
de
665 - 988 - N-AFS
ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΝ
βλασφημίαν
blasphēmian
slander
laster
666 - 1537 - Prep
ΕΚ
ἐκ
ek
of
van
667 - 3588 - Art-GMP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
those
de(genen)
668 - 3004 - V-PPA-GMP
ΛΕΓΟΝΤΩΝ
λεγόντων
legontōn
claiming
zeggende
669 - 2453 - Adj-AMP
ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ
Ἰουδαίους
Ioudaious
Jews
joden
670 - 1510 - V-PNA
ΕΙΝΑΙ
εἶναι
einai
to be
(te) zijn
671 - 1438 - RefPro-AM3P
ΕΑΥΤΟΥΣ
ἑαυτούς
heautous
themselves
zichzelf
672 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
en
673 - 3756 - Adv
ΟΥΚ
οὐκ
ouk
not
niet
674 - 1510 - V-PIA-3P
ΕΙΣΙΝ
εἰσίν
eisin
are
zijn
675 - 235 - Conj
ΑΛΛΑ
ἀλλὰ
alla
but [are]
maar
676 - 4864 - N-NFS
ΣΥΝΑΓΩΓΗ
συναγωγὴ
synagōgē
a synagogue
synagoge
677 - 3588 - Art-GMS
ΤΟΥ
τοῦ
tou
 - 
der
678 - 4567 - N-GMS
ΣΑΤΑΝΑ
Σατανᾶ
Satana
of Satan
satan

Vertaling NBG

Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij  Satan horen.

Uitleg van de tekst

...

Navigatie

Verzen

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [15] 1 2 3 4 5 6 7 8 [16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [20] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [22] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21