anta

Openbaringen 2, Vers 1

486 - 3588 - Art-DMS
ΤΩ
Τῷ
To the
(aan) de
487 - 32 - N-DMS
ΑΓΓΕΛΩ
ἀγγέλῳ
angelō
angel
boodschapper
488 - 3588 - Art-GFS
ΤΗΣ
τῆς
tēs
of the
van de
489 - 1722 - Prep
ΕΝ
ἐν
en
in
in
490 - 2181 - N-DFS
ΕΦΕΣΩ
Ἐφέσῳ
Ephesō
Ephesus
Efeze
491 - 1577 - N-GFS
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ἐκκλησίας
ekklēsias
church
kerk
492 - 1125 - V-AMA-2S
ΓΡΑΨΟΝ
γράψον
grapson
write
schrijf
493 - 3592 - DPro-ANP
ΤΑΔΕ
Τάδε
Tade
These things
dit hier
494 - 3004 - V-PIA-3S
ΛΕΓΕΙ
λέγει
legei
says
zegt
495 - 3588 - Art-NMS
Ο
ho
the [One]
de(gene)
496 - 2902 - V-PPA-NMS
ΚΡΑΤΩΝ
κρατῶν
kratōn
holding
houdend
497 - 3588 - Art-AMP
ΤΟΥΣ
τοὺς
tous
the
de
498 - 2033 - Adj-AMP
ΕΠΤΑ
ἑπτὰ
hepta
seven
zeven
499 - 792 - N-AMP
ΑΣΤΕΡΑΣ
ἀστέρας
asteras
stars
sterren
500 - 1722 - Prep
ΕΝ
ἐν
en
in
in
501 - 3588 - Art-DFS
ΤΗ
τῇ
the
de
502 - 1188 - Adj-DFS
ΔΕΞΙΑ
δεξιᾷ
dexia
right hand
rechter (hand)
503 - 846 - PPro-GM3S
ΑΥΤΟΥ
αὐτοῦ
autou
of him
van hem
504 - 3588 - Art-NMS
Ο
ho
 - 
de(gene)
505 - 4043 - V-PPA-NMS
ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ
περιπατῶν
peripatōn
walking
rondwandelend
506 - 1722 - Prep
ΕΝ
ἐν
en
in
in
507 - 3319 - Adj-DNS
ΜΕΣΩ
μέσῳ
mesō
[the] midst
(het) midden
508 - 3588 - Art-GFP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
of the
van de
509 - 2033 - Adj-GFP
ΕΠΤΑ
ἑπτὰ
hepta
seven
zeven
510 - 3087 - N-GFP
ΛΥΧΝΙΩΝ
λυχνιῶν
lychniōn
lampstands
lampstandaards
511 - 3588 - Art-GFP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
 - 
der
512 - 5552 - Adj-GFP
ΧΡΥΣΩΝ
χρυσῶν
chrysōn
golden
gouden

Vertaling NBG

Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven  sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden  lampenstandaards verblijft:

Uitleg van de tekst

...

Navigatie

Verzen

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [15] 1 2 3 4 5 6 7 8 [16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [20] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [22] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21