anta

Openbaringen 19

Openbaringen 19 1 Hierna hoorde ik in de  hemel een geweldige  stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de  eer en de macht zijn van onze  God, 2 want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers  de grote hoer, die door haar ontucht de  wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het  bloed van zijn  dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4 De vierentwintig  oudsten en de vier  wezens wierpen zich neer voor God, die op de  troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘ Amen! Halleluja!’ 5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige  watermassa’s en van krachtige  donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het  koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het  lam is gekomen en zijn  bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend  linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de  heiligen. 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt ( Woord van God), is betrouwbaar.’ 10 Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van  Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is  profeteren (in  geest). 11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een  naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte  kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp  zwaard waarmee hij de  volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de  wijnpers van de hevige  woede van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’. 17 Toen zag ik een  engel midden in de  zon staan. Luid (met luide stem) riep hij tegen de  vogels die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar [God]s grote maaltijd. 18 Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.’ 19 Ik zag dat  het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de  valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het  merkteken van het beest droeg en zijn  beeld aanbad.  Levend werden ze in de vuurpoel met brandende  zwavel gegooid. 21 De rest werd  gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.