anta

Openbaringen 12

Openbaringen 12 1 Er verscheen in de  hemel een indrukwekkend teken: een  vrouw, bekleed met de  zon, met de  maan onder haar voeten en een  krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar wee├źn en haar barensnood. 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote,  vuurrode draak, met zeven koppen en tien  hoorns, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de  aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar  kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle  volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden – werd het dadelijk weggevoerd naar  God en zijn  troon. 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel.  Michaël en zijn  engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn  engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld(gemeenschap) misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde  ik een luide  stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het  koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de  heerschappij van zijn [691messias]. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het  bloed van het  lam en dankzij (het  woord van) hun getuigenis  overwonnen. Zij waren niet aan het  leven gehecht en hebben hun  dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de  zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is  woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 13 Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. 14 Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote  adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 15 Toen spuwde de slang een stroom  water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. 16 Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. 17 De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar  nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van  Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan.

Verzen

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [15] 1 2 3 4 5 6 7 8 [16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [20] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [22] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21