anta

Waarschuwing

Wie dorst heeft mag drinken. Wie deze tekst aanpast is stout.
Openbaringen 22 17 De  Geest en de  bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het  water dat leven geeft. 18 Ik verklaar tegenover eenieder die (de  woorden van) de  profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal  God hem de  plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van (de woorden van) deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de  levensboom en van de heilige  stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’  Amen. Kom, Heer  Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. (Amen.)

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie