anta

Het komt nu snel

Profetie niet geheim houden, hij komt snel om te belonen. Wie zijn kleren wast, mag binnen. Jezus heeft zijn engel gestuurd.
Openbaringen 22 10 Verder zei hij tegen me: ‘Houd (de  woorden van) de  profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’ 12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 14 Gelukkig zijn zij die hun  kleren wassen: zij kunnen over de  levensboom beschikken en zullen de  stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. 16 ‘Ik,  Jezus, heb mijn  engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de  gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende  morgenster.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie