anta

Rivier, boom en licht

Een rivier geeft leven. De levensboom geeft vruchten. Er is geen nacht meer en God is het licht.
Openbaringen 22 1 Hij liet me een  rivier zien met  water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de  troon van  God en van het  lam. 2 In het midden van het plein van de  stad en aan weerskanten van de rivier stond een  levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de  volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn  dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn  naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de  zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als  koningen heersen tot in eeuwigheid.

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie