anta

Het licht, de poorten en het boek

De almachtige is de tempel, het lam is licht. De volken geven licht en koningen lof. De poorten blijven open en alleen wie in de boeken staat mag binnen.
Openbaringen 21 21 De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de  stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want  God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het  lam. 23 De stad heeft het licht van de  zon en de  maan niet nodig: over haar schijnt Gods  luister, en het lam is haar licht. 24 De  volken zullen in haar licht leven en de  koningen op  aarde betuigen daar hun (eer en) lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het  boek van het leven staan, het boek van het lam.

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie