anta

Lof voor God en een bruid voor het lam

Een stem juicht over het vonnis van God. De 24+4 aanbidden de God op de troon. Vanaf de troon wordt opgeroepen tot Gods lof. De bruiloft van het lam en de bruid volgt.
Openbaringen 19 1 Hierna hoorde ik in de  hemel een geweldige  stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de  eer en de macht zijn van onze  God, 2 want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers  de grote hoer, die door haar ontucht de  wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het  bloed van zijn  dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4 De vierentwintig  oudsten en de vier  wezens wierpen zich neer voor God, die op de  troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘ Amen! Halleluja!’ 5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige  watermassa’s en van krachtige  donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het  koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het  lam is gekomen en zijn  bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend  linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de  heiligen.

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie