anta

Het lam overwint het beest

Tien hoorns zijn toekomstige koningen die een uur macht krijgen. Hun macht gaat naar het beest. Het lam overwint hen.
Openbaringen 17 12 De tien  hoorns die je zag zijn tien  koningen die nu nog geen  koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan  het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het  lam, maar het lam zal hen  overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie