anta

Hemelse tempel en zeven plagen

De hemelse tempel gaat open en zeven engelen met plagen komen eruit. Ze krijgen offerschalen met Gods woede. De tempel wordt gevuld met rook.
Openbaringen 15 5 Hierna zag ik de  hemelse tempel, de  verbondstent, opengaan. 6 De zeven  engelen met de zeven  plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver  linnen en met een gouden band om hun borst. 7 Toen gaf een van de vier  wezens aan alle zeven engelen een gouden  offerschaal, vol met de  woede van de  God die  leeft tot in eeuwigheid. 8 Gods  majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen.
Openbaringen 16 1 Toen hoorde  ik een luide  stem uit de tempel komen die tegen de zeven engelen zei: ‘Ga nu! Giet de zeven offerschalen met Gods woede leeg op de  aarde!’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie