anta

Het getal van het beest

Het tweede beest laat de mensen een beeld maken van het eerste beest en blaast het leven in. Wie het niet aanbidt wordt gedood, de rest krijgt een merkteken, 666.
Openbaringen 13 13  Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de  hemel neerdalen op de  aarde. 14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste  beest kon verrichten. Het droeg hun op een  beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn  steekwond toch  leefde. 15 Het kreeg de macht om dat beeld  leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad,  gedood zou worden. 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm,  slaaf en vrije, een  merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de  naam van het beest of het  getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666.

Esoterisch commentaar op de tekst

Tekenen=semeion, moet zijn sterrenbeeld?

Navigatie