anta

Het beest lastert 42 maanden

Het beest lastert God, zijn naam, zijn woning en de hemelbewoners. Het overwint de heiligen en krijgt macht over de mensen die niet in het boek van leven staan.
Openbaringen 13 5  Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6 Het opende zijn bek en lasterde  God, zijn  naam en zijn  woning en hen die in de  hemel wonen. 7 Het mocht de strijd met de  heiligen aanbinden en hen  overwinnen. Ook kreeg het macht over alle  landen en  volken, over mensen van elke  stam en  taal. 8 Alle mensen die op  aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de  wereld in het  boek van het leven staat, het boek van het  lam dat geslacht is. 9 Wie oren heeft, moet horen. 10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard (dolk) moet  sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. 11 Toen zag ik een  tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee  hoorns, net als een lam, en het sprak als een draak.

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie