anta

Oorlog in de hemel

Michael verslaat de draak in een strijd. De draak wordt op aarde gegooid. God en zijn messias heersen nu.
Openbaringen 12 7 Toen brak er oorlog uit in de  hemel.  Michaël en zijn  engelen bonden de strijd aan met de  draak. De draak en zijn  engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld(gemeenschap) misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de  aarde gegooid. 10 Toen hoorde  ik een luide  stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het  koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de  heerschappij van zijn [691messias]. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze  God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het  bloed van het  lam en dankzij (het  woord van) hun getuigenis  overwonnen. Zij waren niet aan het  leven gehecht en hebben hun  dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de  zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is  woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie