anta

Herrijzenis van de twee getuigen

Na 3,5 dagen herleven de getuigen en worden de mensen bang. Ze rijzen naar de hemel. 10% van de stad wordt verwoest, 7000 mensen gedood door een aardbeving. De overlevenden eren God.
Openbaringen 11 10 De mensen die op  aarde leven juichen om ((de dood van)) de twee  profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.’ 11 Maar toen de drie-en-een-halve dag voorbij waren, voer er een  levens geest uit  God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. 12 Er klonk een luide  stem uit de  hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. 13 Op dat moment kwam er een zware  aardbeving, die een tiende deel van de  stad verwoestte. Zevenduizend mensen (van  naam) werden door de aardbeving  gedood, de rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel  eer te bewijzen. 14 Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie