anta

De engel op de zee en het land

Zee- en landengel vindt het de hoogste tijd. Bij de zevende bazuin wordt het geheim werkelijkheid.
Openbaringen 10 5 Toen hief de  engel die ik op de  zee en het  land zag staan, zijn rechterhand op naar de  hemel. 6 Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid  leeft: het is de hoogste tijd! 7 Op het moment dat de zevende  engel zijn  bazuin zal laten klinken, zal  Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn  dienaren, de  profeten, heeft beloofd.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie