anta

100.000.000 ruiters

Een troep ruiters met rode pantsers en paarden met leeuwenkoppen doden ⅓ van de mensen met vuur, rook en zwavel. De overlevenden blijven afgoden aanbidden.
Openbaringen 9 16 Het aantal ruiters van de  bereden troepen - ik hoorde hoeveel het er waren - bedroeg 10.000 maal tienduizenden. 17 Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en  zwavel. 18 Een derde deel van de mensen werd  gedood door deze drie  plagen, het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. 19 Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen; daarmee richtten ze onheil aan. 20 Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden (niet stierven), keerden zich niet af van hun zelfgemaakte  goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. 21 Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal.

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie