anta

Wee de mensen

Een adelaar roept een klacht van medeleven.
Openbaringen 8 13 In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een  adelaar die hoog in de  lucht vloog: ‘Wee! Wee! Wee de mensen die op  aarde leven! Want dadelijk  klinken de  bazuinen van de drie  engelen die nog niet geblazen hebben.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie