anta

Intermezzo: Bloed van het lam

Menigte heeft kleding witgewassen met bloed. God woont bij hen en ze lijden niet meer.
Openbaringen 7 13 Een van de  oudsten sprak mij aan: ‘ Wie zijn dat daar in het wit ( gekleed), en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het  bloed van het  lam. 15 Daarom staan ze voor  Gods  troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de  zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de  waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie