anta

De stammen van Israel

144.000 mensen dragen het zegel van God, 12.000 uit elke stam van Israël.
Openbaringen 7 4 Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: 144.000 in totaal, afkomstig uit elke  stam van Israël. 5 12.000 uit de stam Juda die het zegel droegen, 12.000 uit de stam Ruben, 12.000 uit de stam Gad, 6 12.000 uit de stam Aser, 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 7 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 8 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef en ten slotte 12.000 uit de stam Benjamin die het zegel droegen.

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie