anta

Koorzang 2: Engelen rondom de troon

Heel veel engelen prijzen het lammetje.
Openbaringen 5 11 Daarna hoorde ik het  geluid van een groot aantal  engelen rondom de  troon, de  wezens en de  oudsten; het waren er oneindig veel,  tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het  lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht,  eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel in de  hemel, op  aarde, onder de aarde en in de  zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14 De vier wezens antwoordden: ‘ Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer (voor hem die eeuwig  leeft).

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie