anta

Lof aan de heer op de troon

De 24 oudsten aanbidden degene op de troon.
Openbaringen 4 9 Telkens als deze  wezens lof,  eer en dank brengen aan degene die op de  troon zit en die tot in eeuwigheid  leeft, 10 werpen de vierentwintig  oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun  kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze  God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie