anta

Tyatira: de zon schijnt op het vierde chakra

Tyatira wordt toegesproken. Izabel gaat haar gangen wordt ziek gemaakt. Overwinnaars leiden het volk.
Openbaringen 2 18 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van  God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. 20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn  dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. 21 En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 23 haar kinderen zal ik  laten sterven aan een  dodelijke ((ziekte)). Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van  Satan, zeg ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.’ 26 Wie  overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle  volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de  morgenster geven. 29 Wie oren heeft, moet horen wat de  Geest tegen de gemeenten zegt.”

Esoterisch commentaar op de tekst

De Mensenzoon stelt zichzelf voor als de zoon van God en gaat vergezeld van Zeus (ogen) en Mercurius ({552|voeten}). Johannes maakt het ons makkelijk door direct de verbinding te maken met liefde, geloof en dienstbaarheid: de zonnegod Helius schijnt hier op het hartchakra. Door deze toevoeging komen hier dus drie goden (of eigenlijk: aspecten van de Logos) bij elkaar.

 

 

Navigatie