anta

Opdracht aan de lezer

Gauw lezen, word je blij van!
Openbaringen 1 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die (de  woorden van) deze  profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

Esoterisch commentaar op de tekst

‘Gelukkig’ is een woord dat niet geheel recht doet aan de belofte die de Apocalypse zijn lezer hier maakt. Het Griekse woord {559} duidt op het soort bovenmenselijke geluk dat je ten deel valt als God het over je uitstort. In het Sanskriet wordt het Satcitananda genoemd: bestaan, bewustzijn en gelukzaligheid. Dit ligt allemaal in het verschiet voor de lezer die zich de waarheid van deze tekst herinnert door hem tot zich te nemen. Voor we gaan beginnen wordt de Apocalypse op deze wijze aan de lezer opgedragen.

Het woord ‘profetie’ moet niet begrepen worden als een voorspellend verhaal, maar als toelichting op de intenties van God (pro=voor, phemi=duidelijk maken).

Navigatie