anta

Kwellingen voor de aanbidders van het beest

Een engel vertelt dat de aanbidders van het beest de woede van God ontvangen. Pijn, rook en geen rust. Wel rust voor wie met de Heer is verbonden.
Openbaringen 14 9 Zij werden gevolgd door een derde  engel, die met luide  stem riep: ‘Als iemand  het beest en zijn  beeld aanbidt en het  merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van  Gods  woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en  zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het  lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn  naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ 12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de  heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van  Jezus. 13 Ik hoorde een stem uit de  hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij (de  doden) die vanaf nu in verbondenheid met de Heer  sterven.”’ En de  Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

Esoterisch commentaar op de tekst

Het vuur dat lager denken zuivert

Bij 14.13 Eerste en Tweede logos

Navigatie