anta

Gevallen is Babylon

Een engel roept dat Babylon is gevallen.
Openbaringen 14 8 Hij werd gevolgd door een tweede  engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is  Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle  volken de wijn van haar  wellust heeft laten drinken.’

Esoterisch commentaar op de tekst

Het vuur dat begeerte vernietigt

Navigatie