anta

Het lam op Sion

Op Sion staan het lam en 144.000 mensen met de naam van de Vader op hun voorhoofd, die het lied van de oudsten en de vier wezens begrijpen.
Openbaringen 14 1 Toen zag  ik dit: het  lam stond op de Sion, en bij het lam waren 144.000 mensen die zijn  naam en die (de naam) van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. 2 Ik hoorde uit de  hemel een  geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige  watermassa’s, van zware  donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de  lier spelen. 3 Er werd voor de  troon en voor de vier  wezens en de  oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw  lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de 144.000 mensen die van de  aarde zijn vrijgekocht. 4 Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan  God en aan het lam. 5 Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen (die voor de troon van God staan) aan te merken.

Esoterisch commentaar op de tekst

Het verheerlijkte hoger denken

Navigatie