anta

De zeven krachten van God

God is de alfa en de omega.
Openbaringen 1 8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt  God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Esoterisch commentaar op de tekst

De hoogste Schepper legt uit dat de zeven krachten die de aarde omringen aspecten van Hemzelf zijn. Hij gebruikt hiervoor de formule ‘Alfa en Omega’, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De overige vijf klinkers zijn hierin besloten, waar Hij dus in feite zegt: ‘Ik ben de Alfa, Epsilon, Eta, Iota, Omicron, Ypsilon en Omega. Deze zeven klanken zijn verbonden met de zeven planeten en de zeven hoofdgoden die het menselijk lot beïnvloeden.

Hiermee is de basis gelegd voor de series van zeven die in de Apocalypse herhaaldelijk voorkomen. De zeven kaarsenstandaards, zegels, bazuinen, schalen komen allemaal hiermee overeen. We zullen later ook een verband aantreffen met de zeven energiecentra van het menselijk lichaam.

De drieslag 'is, was, komt' hebben we al besproken bij {411}. De titel 'Almachtige' (Pantokrator, alles overheersende) houdt ook verband met de zon. De Helios Pantokrator overheerst alle planeten.

Tabel 3 — Zeven klinkers, goden en planeten

Griekse letterPlaneetGod
AlfaMaanSelene
EpsilonMercuriusHermes
EtaVenusAphrodite
IotaZonHelios
OmicronMarsAres
YpsilonJupiterZeus
OmegaSaturnusChronos

Christus Pantokrator Het zonnige aspect van de alles-overheerstende logos is duidelijk te zien in dit oudst bekende icoon van Christus Pantokrator (zesde eeuw).

Navigatie