anta

De vierde offerschaal

Zon verbrandt mensen met vuur. Mensen tonen geen berouw.
Openbaringen 16 8 De vierde  engel goot zijn  offerschaal leeg over de  zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. 9 De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de  naam van  God, die macht heeft over deze  plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen  eer.

Esoterisch commentaar op de tekst

...Het laatste oordeel van de noetische natuur

Navigatie