anta

De vijfde offerschaal

De troon van het beest wordt in duisternis gehuld. Mensen bijten op hun tong, maar veranderen niet.
Openbaringen 16 10 De vijfde  engel goot zijn  offerschaal leeg over de  troon van  het beest. Zijn  rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. 11 Ze lasterden de  God van de  hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en ze braken niet met het leven dat ze leidden.

Esoterisch commentaar op de tekst

Het laatste oordeel van de gnostische natuur..

Navigatie