anta

Iedereen zal Christus zien

Jezus komt in een wolk.
Openbaringen 1 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook  degenen die hem doorstoken hebben. Alle  volken op  aarde zullen over hem weeklagen. Ja,  amen.

Esoterisch commentaar op de tekst

Het is verleidelijk om deze tekst letterlijk op te vatten. ‘Hij’ duidt uiteraard op Christus, die in de wolken komt. Het Latijnse woord voor ‘wolk’ is ‘nimbus’, en dat duidt op het deel van de menselijke glorie (aura) dat zich rond het hoofd bevindt. Het is op vele schilderijen uit de christelijke kunst terug te vinden.

Het zien in dit vers heeft betrekking op het ‘directe’ zien, door middel van het [550|nous]. Het ‘doorstoken’ slaat op het tegendeel. Ieder die Christus alleen probeert te zien met fysieke zintuigen, of probeert met Christus een verbinding te maken met verstandelijke vermogens, wordt beschouwd als degene die Hem heeft doorstoken. Het heftige treuren volgt op het inzicht hoe Christus wel bereikt kan worden.

Opstanding van Jezus Christus Rond het hoofd van Christus is duidelijk een nimbus zichtbaar, terwijl Zijn gehele lichaam omringd wordt door een aureola. Tezamen vormen deze de glory (doxa).

Navigatie