anta

Filadelfia: Mercurius schijnt op het zesde chakra

Filadelfia wordt toegesproken. Pas op voor Satan, Joden en dieven. Wie overwint krijgt een zuil.
Openbaringen 3 7 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd (aan mijn  woord) en hebt mijn  naam niet verloochend. 9 Ik zal mensen laten komen die bij  Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. 10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod (woord) om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de  aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. 11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwer krans kunnen afnemen. 12 Wie  overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn  God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van (de naam van) de stad van mijn God, het nieuwe  Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de  hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. 13 Wie oren heeft, moet horen wat de  Geest tegen de gemeenten zegt.”

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie