anta

Efeze: Saturnus schijnt op het eerste chakra

Efeze wordt toegesproken. Nikolaïeten en levensboom.
Openbaringen 2 1 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven  sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden  lampenstandaards verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn  naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de  Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de  Geest tegen de gemeenten zegt. Wie  overwint zal ik laten eten van de  levensboom die in  Gods paradijs staat.”

Esoterisch commentaar op de tekst

Voordat we de zeven paragrafen die aan de afzonderlijke gemeenten worden gericht in detail behandelen, is het goed om even een algemene blik te werpen op de zeven tekstdelen samen. Lees daarvoor eerst de pagina {554}.

De afzender presenteert zich als de grote regisseur. Hij is degene die de zeven lichten laat schijnen op de zeven kandelaars. Dit stemt overeen met de rol van Saturnus als de psychische kracht die het zelfbewust worden van de mens stimuleert. Hij is het sluitstuk van de psychische vorming van de mens. Aangezien de energiepunten in de mens omgekeerd zijn ten opzichte van de planeten in de hemel (zie ook het scheppingsproces door Jaldabaoth in {549}), ligt het chakra dat door deze planeet wordt beschenen onderaan de ruggegraat, in het heiligbeen. Het hele proces van Menswording wordt gedreven vanuit dit chakra.

Het is weliswaar wat specifiek verwoord, maar in feite beschrijft Johannes hier de gedragingen van de moderne ontwikkelde mens. Deze doet zijn best onderscheid te maken tussen goed en kwaad, is kritisch op mensen die mooie verhalen hebben en kent het verschil tussen oprechte mensen en charlatans.

Maar de tekst doet ook een oproep. De liefde van weleer refereert aan de onvoorwaardelijke verbintenis die er bestond tussen de goddelijke wereld en de menselijke ziel voordat deze gebonden raakte aan de materie en de cyclus van incarnaties begon. De mens is in beslag genomen geraakt door het materiële leven en vergeten wat zijn oorsprong is. De afzender roept de mens op om terug te denken aan zijn oorsprong en in zijn dagelijks leven zich bewust te zijn van zijn eigen goddelijkheid. Het sleutelwoord hier is mnemoneue (gebiedende wijs!): herinner je. Door het herinneren krijgt niet alleen het huidige leven betekenis en inhoud, maar kunnen ook ervaringen uit achtereenvolgende incarnaties met elkaar worden verbonden. Door de herinnering ontstaat eenheid in het individu; het is het bindmiddel van wat was, is, en komt.

De aard van de {0|levensboom TODO} is gedetailleerd uitgewerkt in de joodse Kabbala. Het duidt op het pad (terug) naar het Koninkrijk Gods. Wie het eerste chakra overwint, is alvast op weg naar God.

Tempel van Artemis in Efeze Deze (reconstructie van de) tempel van Artemis (Griekse godin van de jacht) in Efeze wordt beschouwd als een van de wereldwonderen. De aanwezigheid van deze tempel heeft niets met de tekst te maken.

Navigatie