anta

Deur open, troon in de hemel

Visioen. Een troon in de hemel met iemand van jaspis, sarder en een regenboog.
Openbaringen 4 1 Hierna had  ik een visioen. Er stond een deur open in de  hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het  geluid van een  bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment raakte ik in  vervoering. Er stond een  troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd.

Esoterisch commentaar op de tekst

Als je niet begrijpt wat je ziet, is het soms lastig daar een naam aan te geven. Johannes noemt het een visioen, althans in de vertaling. In het Grieks staat er gewoon ‘ik zag ’, maar dat kan overdrachtelijk opgevat worden: waarnemen, zien en begrijpen. Het woord voor visioen (‘Horasis ’) wordt hier niet gebruikt.

De stem die klinkt als een bazuin kennen we nog van Openbaringen 1, Vers 10 en behoort toe aan de *Eerste Logos. Houd er dus rekening mee dat nog grotere abstracties volgen dan hiervoor, en hecht er tegelijk meer belang aan.

Johannes raakt in vervoering, uitgedrukt met het woord *Pneuma. Het is een staat van zijn die directe communicatie met de Logos mogelijk maakt. Het 'in vervoering' raken komt kennelijk overeen met 'hierboven komen'; er vindt geen transport plaats, de aspirant is 'op hetzelfde moment' in de hemel.

Aan de betekenis van de edelstenen in de Apocalypse hebben we een aparte pagina gewijd, Edelstenen.

De rest van de tekst is natuurlijk ook volledig symbolisch (deur, boven, troon), maar dat behoeft geen verdere uitleg.

Navigatie