anta

Johannes begint zijn inwijding

Johannes op Patmos raakt in vervoering en een stem geeft hem een opdracht.
Openbaringen 1 9 Ik,  Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door  Jezus met u deel in het  koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over  God had gesproken en van Jezus had getuigd (naar Patmos geroepen door het ( Woord van God en de getuigenis van Jezus) . 10 Op de dag van de Heer (zondag) raakte ik in  vervoering. Ik hoorde achter me een luide  stem, die klonk als een  bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven  gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’

Esoterisch commentaar op de tekst

Het is niet zozeer dat de ik-persoon in ‘ellende verkeert’, maar dat hij wordt uitgedaagd door een beperking in zijn bewegingsvrijheid. Dat is waar het woord ‘thlipsei’ op duidt. In de tekst worden uitdaging, koninkrijk en uithouding opgesomd als drie aspecten van Jezus, wat veel uitleggers in verwarring brengt. Moderne vertalingen kiezen ervoor om alleen de positieve aspecten aan Jezus toe te kennen. Het begrip thlipsei in de betekenis van een uitdaging, is echter een essentieel onderdeel van wat Jezus de mensheid geeft. In dit vers duidt het op het begin van de inwijding die aanstaande is, en die een strijd oplevert tussen het innerlijk van de mens en zijn fysieke beperkingen.

Patmos is een Grieks eiland, maar in het Hebreeuws betekent het woord ‘sterveling’ (ook in gebruik als meisjesnaam). Johannes maakt hier handig gebruik van, door de suggestie te wekken dat hij ook werkelijk op dat eiland aanwezig was. De opsomming van gemeenten in Asia maakt de metafoor compleet. In werkelijkheid was hij een afgezonderde (eiland) sterveling. Deze bijzondere staat van zijn had hij bereikt door zich onder te dompelen in het scheppende woord (logos) van God en de getuigenis van Jezus. Hij bevindt zich nog in de beginfase van de inwijding; welbewust van de illusie van het materiële bestaan, maar nog geen geestelijke verlichting.

Zijn voorzichtige introspectie werpt onmiddellijk zijn vruchten af. Hij komt in de ban van de pneuma, wat technisch gezien het resultaat is van een uitademing, maar vertaald kan worden met (goddelijke of christelijke) geest, Heilige Geest of de eigen geest. Johannes raakt in gesprek met zijn eigen Logos, die kennelijk nogal stevig klinkt.

Johannes krijgt opdracht zijn waarnemingen te noteren en te richten aan de zeven energiecentra van zijn lichaam. Welke dat zijn wordt verderop uitvoerig toegelicht. Nog een overweging voor wie meer hecht aan een letterlijke interpretatie: het document somt zeven boodschappen op die bestemd zijn voor zeven verschillende ontvangers. Was het niet logischer geweest om elke gemeente een eigen brief te schrijven, met daarin alleen de boodschap voor die gemeente?

Johannes op Patmos van Hans Baldung Grien (links), en de grot Hoewel veel schilderijen Johannes in de natuur of lekker op het strand afbeelden, wordt sinds ongeveer 1000 jaar geleden verondersteld dat hij in een grot zat.

Hoewel we ervan uitgaan dat de lijst van gemeenten niet letterlijk moet worden opgevat, is het bij de behandeling van de tekst toch gebruikelijk geworden een kaartje toe te voegen. Hieronder ziet u op Google Maps de zeven gemeenten in het moderne Turkije, en het eiland Patmos.

Navigatie