anta

Zeven engelen en een lied van Mozes

Openbaringen 15 1  Ik zag in de  hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven  engelen met de zeven laatste  plagen, waarmee aan  Gods  woede een einde komt. 2 Toen zag ik iets als een  zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die  het beest, zijn  beeld en het  getal van zijn  naam hadden  overwonnen. Ze hadden  lieren om daarop te spelen voor God. 3 Ze zongen het  lied van Gods  dienaar Mozes en het lied van het  lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur,  vorst van de  volken. 4 Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet  prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’

Esoterisch commentaar op de tekst

De zeven plengoffers van regeneratieve kracht

Tekenen=semeion, moet zijn sterrenbeeld?

Zijn dit nu weer zeven nieuwe engelen?

Navigatie