anta

Vier engelen stoppen de wind

Vier engelen houden de wind in bedwang. Een engel met het zegel van God in het oosten roept de vier op om hun schade uit te stellen.
Openbaringen 7 1 Hierna zag  ik  vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over  land of op  zee of door de  bomen zou waaien. 2 Ik zag in het oosten een andere  engel opstijgen, die het zegel van de  levende  God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide  stem toe: 3 ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn  dienaren aanbrengen.’

Esoterisch commentaar op de tekst

De vijf solaire heersers en gedifferentieerde krachten

Navigatie