anta

Een wit paard met een ruiter

Een wit paard met ruiter met vlammende ogen, vele kronen, een zwaard en een herdersstaf komt uit de hemel. Hij heet Logos. Een legermacht volgt.
Openbaringen 19 11 Ik zag dat de  hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een  naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met  bloed doordrenkte  kleren. Zijn naam luidde ‘ Woord van  God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit  linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp  zwaard waarmee hij de  volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de  wijnpers van de hevige  woede van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en  koning’.

Esoterisch commentaar op de tekst

De verstandgeboren overwinnaar en zijn spirituele krachten

Navigatie