anta

Het beest met twee hoorns

Een beest met twee hoorns komt uit de aarde. Het dwingt tot aanbidding van het eerste beest.
Openbaringen 13 11 Toen zag ik een  tweede beest, dat opkwam uit de  aarde. Het had twee  hoorns, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste  beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn  dodelijke  verwonding genezen was, te aanbidden.

Esoterisch commentaar op de tekst

De verlaagde devotionele natuur

Navigatie