anta

Opmeten van de tempel

Johannes moet de tempel en het altaar opmeten, uitgezonderd het voorhof. Twee getuigen komen 1260 dagen profeteren.
Openbaringen 11 1 Vervolgens kreeg  ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: ‘Neem de maten op van Gods tempel en van het  altaar, en tel degenen die  God daar aanbidden. 2 De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de  heidenen, die de heilige  stad ( of)?? tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen. 3 Ik zal mijn twee  getuigen opdracht geven om te  profeteren. Gedurende 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.

Esoterisch commentaar op de tekst

De tweevoudige manifesterende kracht van het nous

Navigatie