anta

De tweede dood

Het is voltrokken. Dorstigen krijgen water. Trouwelozen gaan het vuur in (tweede dood).
Openbaringen 21 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de  bron met  water dat leven geeft. 7 Wie  overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn  God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende  zwavel, dat is de tweede  dood.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie