anta

De sleutels van het dodenrijk

Johannes wordt gerustgesteld. De sterren zijn engelen en de kandelaars zijn gemeenten.
Openbaringen 1 17 Toen ik hem zag viel ik als  dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang.  Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die  leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de  dood en van het  dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de zeven  sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden  lampenstandaards: de zeven sterren zijn de  engelen van de zeven  gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

Esoterisch commentaar op de tekst

* De sleutels van het ongeziene

Hier noemt de Mensenzoon zichzelf ‘de eerste en de laatste’, wat niet hetzelfde is als de Alfa en de Omega. In zijn eerste brief aan de Korintiërs legt apostel Paulus dit in beknopte termen uit.

Door Adam is de menselijke geest gebonden aan de materie en daardoor als dood geworden, een status die hij behoudt gedurende de lange cyclus van aardse incarnaties. Het ontwaken uit deze illusie, oftewel terugkeren naar de goddelijke eenheid, wordt mogelijk gemaakt door Christus. Maar zoals Paulus zegt: ieder op zijn tijd.

De Mensenzoon maakt nog eens duidelijk dat hij aan de tijd vooraf gaat en deze zal overleven, hij doordringt de eonen der eonen. De sleutel van de dood (in geestelijk opzicht) en van het dodenrijk (Hades, de onzichtbare wereld van de niet-geïncarneerde zielen), zijn in Zijn handen.

Vers 19 maakt opnieuw duidelijk dat dit geen tijdelijk of eenmalige gebeurtenis is, maar een continu proces. Het is gebeurd, gebeurt nu en blijft gebeuren.

De uitleg die gegeven wordt van de betekenis van de sterren en de kandelaars is in esoterische termen weinig verhelderend. De sterren stralen hun licht op de kandelaars en zijn in die zin de overbrengers (boodschappers, engelen) van de goddelijke boodschap. In menselijke termen wordt hiermee de levenskracht aangeduid die langs de ruggengraat de chakra’s voedt. De kandelaars staan symbool voor de chakra’s.

De zevens sterren schijnen op de zeven kandelaars

Navigatie