anta

De zesde engel blaast de bazuin

Hoorns van het altaar geven opdracht de vier engelen van de wind los te laten. Ze doden ⅓ van de mensen.
Openbaringen 9 13 Toen blies de zesde  engel op zijn  bazuin. Uit de vier  hoorns van het gouden  altaar dat voor  God staat, hoorde ik een  stem 14 die tegen de zesde engel met de bazuin zei: ‘Maak de  vier engelen los die bij de grote rivier de  Eufraat gevangenzitten.’ 15 De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te  doden.

Esoterisch commentaar op de tekst

De overwinning van het volmaakte principe

Navigatie