anta

De eerste engel blaast de bazuin

De zeven engelen krijgen een bazuin. Een achtste offert wierook op een schaal. Hij werpt vuur op de aarde. De eerste bazuin wordt geblazen. Vuur en bloed op de aarde en ⅓ brandt af.
Openbaringen 8 2  Ik zag de zeven  engelen die voor  Gods  troon staan. Ze kregen alle zeven een  bazuin. 3 Toen kwam er een andere  engel, die met een gouden  wierookschaal bij het  altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle  heiligen. 4 De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de  aarde. Er volgden  donderslagen, groot  geraas,  bliksemschichten en een  aardbeving. 6 De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. 7 Toen blies de eerste  engel op zijn bazuin. Er kwam  hagel en vuur, gemengd met  bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de  bomen en al het groen.

Esoterisch commentaar op de tekst

De overwinning van het psychische principe

Navigatie