anta

De vijfde engel blaast de bazuin

Een ster opent een put, rook verduistert de zon. Sprinkhanen pijnigen vijf maanden mensen zonder zegel. Zien eruit als strijdpaarden met mensenhoofd, leeuwentanden, pantser, staart en vleugels. Werken voor Abaddon.
Openbaringen 9 1 Toen blies de vijfde  engel op zijn  bazuin.  Ik zag een  ster die uit de  hemel op de  aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de  onderaardse diepte. 2 Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De  zon en de  hemel werden verduisterd door de rook uit de put. 3 Uit de rook kwamen  sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. 4 Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten (van de aarde), struiken en  bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van  God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. 5  Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren. 6 Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de  dood vlucht van hen weg. 7 Zo zagen die sprinkhanen eruit: ze leken op paarden die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige  krans en met een gezicht als dat van een mens. 8 Hun haar was lang als het haar van een vrouw, hun tanden waren als leeuwentanden. 9 Hun borst leek een pantser van ijzer. Hun vleugels maakten een  geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. 10 Verder hadden ze een staart met een angel, net als schorpioenen. Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang. 11 Hun  koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn  naam luidt  Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks (is zijn naam) Apollyon. 12 Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee!

Esoterisch commentaar op de tekst

De overwinning van het pseudo-gnostische principe

Navigatie