anta

De zevende engel blaast de bazuin

De heerschappij van de Heer begint. 24 oudsten aanbidden God. Tijd voor het oordeel.
Openbaringen 11 15 Toen blies de zevende  engel op zijn  bazuin. In de  hemel klonken luide  stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de  heerschappij van onze Heer over de  wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig  oudsten op hun  tronen bij  God wierpen zich neer en aanbaden God 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het  koningschap op u. 18 De  volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de  doden; en om uw  dienaren, de  profeten, te belonen, evenals de  heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw  naam; en ook om hen die de  aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’

Esoterisch commentaar op de tekst

De overwinning van het goddelijke principe

Navigatie